Αρχική σελίδα » Υπηρεσίες - Παροχές

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα


Στους φοιτητές του ΠΜΣ «Αναπνευστική Ανεπάρκεια και Μηχανικός Αερισμός» δίνεται η δυνατότητα έκδοσης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.
Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε περιγράφεται αναλυτικά εδώ


Διαδικτυακές Υπηρεσίες


Οι φοιτητές κατά την έγγραφή τους αποκτούν Username και Password ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πιστοποιημένες διαδικτυακές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.
Πιο συγκεκριμένα:

1. Στο ακαδημαϊκο e-mail η πρόσβαση γίνεται από login

2. Στην Υπηρεσία Σύνδεσης μέσω Ιδεατού Δικτύου (VPN) με την οποία συνδέονται με τα τοπικά δίκτυα του Πανεπιστημίου από το χώρο τους μέσω του δημοσίου δικτύου DSL ή από το εξωτερικό.
Η διαχείριση των λογαριασμών, κωδικών πρόσβασης και των μηχανισμών ασφαλείας γίνεται με ευθύνη του Κ.ΛΕΙ.Δ.Ι. (noc.uoa.gr). Με αυτό τον τρόπο οι φοιτητές μπορούν
να έχουν πρόσβαση στο σύνολο των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες μόνο για τους χρήστες του ΕΚΠΑ
Οδηγίες για την σύνδεση μέσω virtual private network. vpn_instructions

3. Στο e-class όπου αναρτάται το εκπαιδευτικό υλικό του ΠΜΣ e-class